Biuro Usług Ubezpieczeniowych "Progres" - rok założenia 1992
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE W OBROCIE GOSPODARCZYM
   Firma

Biuro Usług Ubezpieczeniowych Progres :
  • W zakresie gwarancji ubezpieczeniowych obsługujemy cały proces inwestycyjny:
  1. od momentu uczestniczenia firmy w przetargu - gwarancje wadialne,
  2. przez okres realizacji kontraktu - gwarancje należytego wykonania kontraktu,
  3. po zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi - gwarancje usunięcia wad i usterek.
Za pośrednictwem tej witryny mogą Państwo  uzyskać podstawowe informacje o gwarancjach ubezpieczeniowych,  poznać dokumenty jakie należy dostarczyć towarzystwom ubezpieczeniowym, a osoby zainteresowane uzyskaniem konkretnych gwarancji mogą nawiązać z nami kontakt za pomocą podanego na tej stronie maila i numerów telefonicznych.

  • Z uwagi na lokalizację  firmy, obsługujemy głownie instytucje i podmioty gospodarcze z Dolnego i Górnego Śląska oraz województwa opolskiego i lubuskiego.

Wspierane przez Hosting o12.pl